Jak pozbyć się problemu z kłopotliwym dłużnikiem?

Zadłużenia powstają nie tylko na skutek obowiązków kredytowych w bankach. Nieraz wierzycielami są także osoby prywatne, jakie udzielają pomocy finansowej z słusznym zabezpieczeniem. Którym? Na ogół są to różnorodnego rodzaju weksle. To naturalnie na tych pismach należałoby się skupić sprawdzając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym bazuje ta usługa? Kto ją świadczy oraz jakie są tego korzyści?

Skup weksli

Każda pełnoletnia postać, jaka nie ma ograniczonej zdolności do czynności ustawodawczych ma prawo emitować prywatne weksle. To właśnie z ich użyciem możliwe jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki bądź umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych czy też państwowych;

•             udzielić gwarancji.

Skup weksli własnych lub też od osób fizycznych jest pierwszorzędną usługą dla wierzycieli, jakich dłużnicy używając jako środka płatniczego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wtenczas szczególne firmy odkupują takie zobowiązania od przedsiębiorców za mniejszą kwotę stając się równocześnie nowym wierzycielem osoby dłużnej.

Są także weksle in blanco

Jest to dość charakterystyczny rodzaj weksla, jaki definiowany jest mianem „gołego”. Firmy, w ofercie których odkryć można skup weksli in blanco posiadają niezwykle precyzyjne wymagania wobec ewentualnych klientów. Często na przykład nie godzą się na zakup weksla bez sporządzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto może skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele mający weksle, których termin płatności minął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę ochronioną wekslem;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie wykupili weksla w pełni;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie reagują na polubowne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezskutecznym procesie windykacyjnym.

Zdaniem agentów korporacji skupujących weksle ich kontrahentami najczęściej są przedsiębiorcy, którzy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. Dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy oraz ponosić strat związanych z czynnościami windykacyjnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *